15 câu trắc nghiệm kiểm tra lịch sử thế giới lớp 12 có đáp án

0
Tải
1303

15 câu trắc nghiệm kiểm tra lịch sử thế giới học kỳ 1 lớp 12 có đáp án

1. Hãy cho biết vai trò của LBN tại Hội đồng bảo an LHQ sau khi Liên Xô tan rã?
A. Giữ vai trò quan trọng quyết định thay Liên Xô giải quyết mọi vấn đề.
B. Mất quyền kế thừa pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng bảo an LHQ.
C. Thừa hưởng mọi quyền lợi tại Hội đồng bảo an LHQ.
D. Kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng bảo an LHQ.
2. Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946 – 1950) ?
A. Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
B. Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường.
C. Liên Xô là nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu.
3. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?
A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
B. Hợp tác phát triển có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
4. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946 – 1949)?
A. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xoá bỏ tàn dư phong kiến.
D. Lật đổ triều đình Mãn Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc.
5. Một trong những ý nghĩa của những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô là
A. phá thế bị bao vây, cấm vận của Mĩ.
B. trở thành cường quốc công nghiệp thế giới.
C. khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh.
D. nâng cao uy tín và vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.

15 câu trắc nghiệm kiểm tra lịch sử thế giới lớp 12 có đáp án
15 câu trắc nghiệm kiểm tra lịch sử thế giới lớp 12 có đáp án

6. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Pốtxđam (7- 945) đã tạo ra những khó khăn mới cho cách mạng Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương.
B. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương.
C. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương.
D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.
7. Biến đổi nào ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới?
A. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường XHCN.
B. Hàn Quốc trở thành “con rồng ” kinh tế nổi bật nhất của khu vực Đông Bắc Á.
C. Nhật Bản đạt được sự phát triển “thần kì”, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành “con rồng” kinh tế của Châu Á.
8. Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thoả thuận của 3 cường quốc đã dẫn tới hệ quả gì?
A. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hơn 10 vạn dân thường bị chết.
B. Liên xô và Mĩ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và dẫn tới chiến tranh lạnh.
C. Hệ thống Xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng.
D. Hình thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới – Trật tự hai cực Ianta.
9. Ngay sau chiến tranh chống Nhật (1945), ở Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?
A. Cải cách – mở cửa để thoát khỏi khủng hoảng.
B. Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.
C. Sự ra đời của nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa.
D. Quốc dân đảng đánh bại Đảng Cộng sản Trung Quốc.
10. Năm 1948, sự kiện gì diễn ra trên Bán đảo Triều Tiên?
A. Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập.
B. Quân đội Bắc Triều Tiên mở cuộc tấn công xuống phía Nam
C. Hai nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân và Đại Hàn dân quốc được thành lập.
D. Nước Đại Hàn dân quốc được thành lập.
11. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai
A. đang diễn ra vô cùng ác liệt. B. đã hoàn toàn kết thúc. C. bước vào giai đoạn kết thúc. D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.
12. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70), Liên Xô đi đầu trong những lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp hàng tiêu dùng.
B. Công nghiệp nặng, chế tạo máy móc.
C. Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.
D. Công nghiệp quốc phòng.
13. Điểm khác nhau cơ bản giữa Liên Xô và các nước đế quốc trong thời kì 1945 – 1975?
A. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình thế giới.
B. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
C. Đẩy mạnh phát triển khoa học kĩ thuật.
D. Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại.
14. Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là
A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.
B. đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.
C. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường XHCN.
D. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.
15. Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?
A. Việt Nam tham gia vào tổ chức WTO (2007).
B. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977).
C. Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (1995).
D. Việt nam tham gia vào Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Đáp án mã đề: 163
01. D; 02. B; 03. B; 04. D; 05. D; 06. B; 07. A; 08. D; 09. B; 10. C; 11. C; 12. C; 13. A; 14. B; 15. B;

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT