Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Anh BGD & ĐT

0
Tải
2795

Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Anh chính thức của BGD & ĐT giải chi tiết. Tiếng Anh là một trong số 3 môn thi bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được nhiều trường đại học lựa chọn nằm trong khối thi tuyển sinh.

Đề thi minh họa năm 2019 lần 1 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố báo chí sáng ngày 6/12/2018. Học sinh và giáo viên có thể dựa vào cấu trúc đề thi minh họa để điều chỉnh ôn thi thích hợp. Sau khi đã có đề thi tham khảo chính thức này của BGD, giáo viên các trường THPT trong nước sẽ dựa vào ma trận đề minh họa để tổ chức thi thử kiểm tra quá trình học tập của học sinh lớp 12 cũng như giúp học sinh làm quen dần với cấu trúc. đề thi thử môn Anh năm 2019 có đáp án của các trường và lời giải chi tiết sẽ được chúng tôi sưu tầm và đăng tải trên website.

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn tiếng Anh

Question 10: ______, they were surprised to find their favourite band playing there.

A. On arrival at the party                     B. To have attended the party
C. They had arrived at the party          D. Just attended the party

Question 23: Jack is inviting Mary to his party.
– Jack: ”Would you like to come to my party this weekend?”
– Mary: ”______.”

A. Yes, I’d love to  B. No, don’t worry C. You’re welcome D. I’m afraid so

Question 24: Laura and Mitchell are talking about their school curriculum.
– Laura: ”I think Art should be a compulsory subject.”
– Mitchell: ”______. Art helps develop creativity.”

A. I quite agree                              B. You must be kidding
C. I’m of the opposite opinion          D. I don’t think that’s a good idea
đề thi minh họa 2019 môn Anh BGD & ĐTĐáp án đề thi minh họa 2019 môn tiếng Anh

File tải về bao gồm cả đề thi và đáp án lời giải chi tiết từng câu. ( 23 trang )
Giải chi tiết đề thi minh họa 2019 môn tiếng Anh

Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Anh BGD & ĐT
4 (80%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT