Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Địa Lý của BGD & ĐT

0
Tải
1731

Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Địa Lý chính thức của BGD & ĐT. Dựa vào đề thi tham khảo của bộ giáo dục có thể thấy kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, phần địa lý Việt Nam. Không khó và rất dễ kiếm điểm.

Đề thi minh họa năm 2019 môn Địa Lý có nhiều câu hỏi thuộc phần biểu đồ dựa và dựa vào Atlat địa lý để làm ( Đều là những tài liệu đã đươc tailieutracnghiem.net đăng tải rất nhiều ).

Câu 41. Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các
A. hải đảo.        B. đảo ven bờ.         C. đảo xa bờ.          D. quần đảo.

Câu 42. Biện pháp nào sau đây được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta?
A. Làm ruộng bậc thang.          B. Chống nhiễm mặn.
C. Trồng cây theo băng.             D. Đào hố kiểu vẩy cá.
Câu 43. Nơi nào sau đây ở nước ta có động đất biểu hiện rất yếu?
A. Tây Bắc.  B. Đông Bắc.  C. Miền Trung.  D. Nam Bộ.

Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?
A. Cà Mau.   B. Điện Biên.   C. Hà Giang.   D. Gia Lai.

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông
A. Đồng Nai.   B. Thu Bồn.  C. Mã.   D. Cả.

Câu 59. Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là
A. có nhiều cảng nước sâu và cụm cảng quan trọng.
B. khối lượng hàng hóa luân chuyển tương đối lớn.
C. đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió.
D. các tuyến đường ven bờ chủ yếu hướng bắc – nam.
Câu 74. Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?
A. Nhu cầu du lịch tăng, có nhiều di sản thế giới.
B. Tài nguyên du lịch phong phú, cơ sở lưu trú tốt.
C. Chính sách phát triển, nhu cầu về du lịch tăng.
D. Thu hút nhiều vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Câu 75. Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển?
A. Cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn thức ăn được đảm bảo.
B. Nguồn thức ăn được đảm bảo, nhu cầu thị trường tăng.
C. Nhu cầu thị trường tăng, nhiều giống mới năng suất cao.
D. Nhiều giống mới năng suất cao, cơ sở hạ tầng phát triển.
Câu 76. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.
B. Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm.
C. Phát huy các tiềm năng có sẵn; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.
D. Phát triển nhanh đô thị hóa; giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường.

Đề thi minh họa (tham khảo) 2019 môn Địa Lý của BGD & ĐT
Đáp án đề thi tham khảo 2019 môn Địa Lý BGD & ĐT

Chúng tôi hiện đang thực hiện giải. Sẽ cập nhật trong ngày hôm nay

Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Địa Lý của BGD & ĐT
3.33 (66.67%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT