Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Lịch Sử BGD & ĐT

0
Tải
1769

Đáp án đề thi minh họa năm 2019 Lịch Sử thuộc bài thi khoa học xã hội (KHXH) được BGD & ĐT (Bộ giáo dục và đào tạo) công bố chính thức sáng ngày 6/12/2019.

Đề thi minh họa 2019 môn Lịch Sử (đề thi tham khảo) bám sát kiến thức Sách Giáo Khoa. Chủ yếu nằm trong chương trình lịch sử Việt Nam, thế giới lớp 12. Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Sử do các thầy cô giáo giỏi có nhiều năm kinh nghiệm ra đề thực hiện giải sẽ được cập nhật sớm trong ngày hôm nay

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2019 môn Sử

Câu 3: Trong giai đoạn 1945 – 1973, kinh tế Mỹ
A. khủng hoảng và suy thoái.              B. phát triển mạnh mẽ.
C. phát triển xen kẽ suy thoái.            D. phục hồi và phát triển.
Câu 4: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã
A. tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.
B. tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa.
D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 8: Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

A. khóa chặt biên giới Việt – Trung.              B. cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
C. kết thúc chiến tranh trong danh dự.         D. quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

Câu 20: Trong những năm 1953 – 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã
A. ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
B. viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve.
C. công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên.
D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava.
Câu 21: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?
A. Là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam.
B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
C. Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.
D. Tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền Nam.
Câu 22: Nội dung nào thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?
A. Tổng tiến công và nổi dậy ở Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn.
B. Chủ trương đánh nhanh thắng nhanh và tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu.
C. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
D. Tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
Câu 23: Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).
D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

đề thi minh họa 2019 môn Lịch Sử BGD & ĐT


Đáp án đề thi minh họa 2019 môn Lịch Sử BGD & ĐT
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT