Đáp án môn Toán mã đề 101, 102, 103 THPT Quốc Gia 2019

0
Tải
268

Đáp án môn Toán mã đề 101, 102, 103 THPT Quốc Gia 2019 chuẩn, chính xác nhất của BGD & ĐT. Tất cả 24 mã đề 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120, 121, 122, 123, 124 sẽ liên tiếp được cập nhật

Đáp án mã đề 101 môn Toán năm 2019

1. B2. A3. C4. C5. D6. A7. C8. A9. C10. B
11. A12. B13. C14. C15. A16. C17. B18. A19. A20. B
21. C22. A23. D24. A25. A26. D27. D28. D29. B30. B
31. B32. C33. C34. C35. B36. B37. C38. C39. C40. B
41.42.43.44.45. B46.47.48.49.50.

 

Đáp án THPT QG 2019 môn Toán mã đề 102

1. A2. C3. C4. D5. D6. C7. C8. C9. B10. B
11. D12. B13. B14. C15. C16. C17. D18. A19. B20. B
21. D22. A23. C24. C25. A26. D27. B28. C29. C30. D
31. A32. C33. A34. A35. B36. D37. B38. C39. D40. A
41. B42.43. B44.45.46.47. A48.49. B50.

Mã đề 103

1. C2. B3. B4. D5. B6. D7. B8. D9. D10. C
11. D12. B13. A14. A15. A16. C17. D18. D19. A20. C
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. A28. C29. C30. A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Link bài viết tổng hợp đáp án và đề thi thpt quốc gia 2019 tất cả môn thihttps://tailieutracnghiem.net/dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-2019

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT