Đáp án môn Toán 2019 mã đề 107, 108, 109

0
Tải
315

Đáp án môn Toán 2019 mã đề 107, 108, 109 kỳ thi THPT Quốc Gia. Tailieutracnghiem.net sẽ có bài viết đánh giá chi tiết về đề thi cũng như đăng tải đáp án chính thức của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Đáp án đề thi THPTQG năm 2019 môn Toán mã đề 107

1. C2. A3. D4. A5. D6. D7. B8. A9. B10. C
11. A12. C13. C14. A15. D16. A17. C18. D19. B20. C
21. C22. D23. B24. A25. C26. C27. D28. C29. C30. B
31. B32. D33. D34. C35. A36. A37. D38. D39. B40. D
41.42. A43. D44.45.46. C47. A48. A49.50.

Mã đề 108 môn Toán THPT Quốc Gia 2019

1. B2. D3. C4. A5. C6. A7. B8. B9. B10. C
11. A12. D13. A14. D15. D16. B17. A18. B19. B20. C
21. C22. D23. B24. C25. B26. C27. D28. D29. C30. A
31. C32. D33. A34. D35. C36. B37. D38. A39. A40. C
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề 109 môn Toán THPT Quốc Gia 2019

1. D2. C3. C4. C5. A6. B7. B8. B9. A10. D
11. A12. A13. D14. A15. B16. C17. D18. C19. A20. B
21. D22. D23. A24. A25. A26. C27. B28. C29. A30. A
31. D32. D33. B34. D35. A36. B37. A38. D39. D40. B
41.42.43. C44.45. C46.47. D48. C49. A50.
Đáp án môn Toán 2019 mã đề 107, 108, 109
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT