Đề thi minh họa môn Lịch Sử THPT QG 2018 có đáp án

0
Tải
2618

Đề thi minh họa môn Lịch Sử THPT QG 2018 có đáp án hình thức thi trắc nghiệm 40 câu mã đề 001

Câu 28. Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỷ XIX đã
A. làm cho sức mạnh phòng thủ của đất nước bị suy giảm.
B. trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược.
C. làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào các nước phương Tây.
D. đặt Việt Nam vào thế đối đầu với tất cả các nước tư bản.
Câu 29. Sự phát triển và thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa như thế nào?
A. Hơn 100 nước thuộc địa và phụ thuộc giành được độc lập dân tộc.
B. Làm cho thế kỷ XX trở thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân.
C. Các quốc gia độc lập trẻ tuổi đạt nhiều thành tựu về kinh tế – xã hội.
D. Xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Âu – Mỹ ở các thuộc địa.

Đề thi minh họa môn lịch sử 2018 chính thức của BGD
Đề thi minh họa môn lịch sử 2018 chính thức của BGD

Câu 30. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.          B. Trật tự đơn cực được xác lập.
C. Trật tự đa cực được thiết lập.          D. Trật tự nhiều trung tâm ra đời.
Câu 40. Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 – 1975) cho thấy: Hậu phương của chiến tranh nhân dân
A. không thể phân biệt rạch ròi với tiền tuyến chỉ bằng yếu tố không gian.
B. ở phía sau và phân biệt rạch ròi với tiền tuyến bằng yếu tố không gian.
C. luôn ở phía sau và bảo đảm cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.
D. là đối xứng của tiền tuyến, thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến.

Xem Online và tải về

Cũng là môn thuộc bài thi tổ hợp KHXH ( Khoa Học Xã Hội). Các bạn học sinh có thể tải về Đề thi và đáp án minh họa môn Địa Lý năm 2018 của BGD

Đề thi minh họa môn Lịch Sử THPT QG 2018 có đáp án
2.5 (50%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT