Đề thi thử 2019 môn Địa THPT Yên Lạc lần 4

0
Tải
112

Đề thi thử 2019 môn Địa THPT Yên Lạc lần 4 có đáp án đánh giá tình hình học tập, ôn luyện của học sinh lớp 12 trước kỳ thi thpt quốc gia 2019

Câu 61: Cao nguyên nào sau đây thuộc nhóm cao nguyên ba zan

A. Đồng Văn  B. Mộc Châu.  C. Tà Phình – Sín Chải. D. Mơ Nông.

Câu 62: Nguyên nhân chủ yếu làm cho phần lớn sông ngòi nước ta mang đặc điểm nhỏ, ngắn và độ dốc lớn là do

A. hình dáng lãnh thổ và khí hậu.        B. hình dáng lãnh thổ và địa hình.
C. địa hình và thổ nhưỡng.                 D. khí hậu và địa hình.

Câu 63: Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay, vùng có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Đồng bằng sông Hồng.         B. Duyên hải Nam Trung bộ.
C. Đông Nam Bộ.                     D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề thi thử Địa Lý 2019 THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc lần 4

Câu 65: Việc tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Nam Á có ý nghĩa chính trị xã hội hết sức to lớn vì đó là
A. điều kiện để thực hiện mục tiêu của ASEAN.
B. điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch quốc tế.
C. cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia và toàn khu vực.
D. tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu 69: Biển có ảnh hưởng sâu sắc đến thiên nhiên phần đất liền nước ta chủ yếu do
A. biển Đông là một biển rộng.
B. hướng núi tạo điều kiện cho ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.
C. bờ biển có nhiều vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.

Xem trực tuyến

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT