Đề thi thử 2019 môn Sử sở GD Hà Tĩnh

0
Tải
643

Thời gian vừa ra, tailieutracnghiem.net tổng hợp rất nhiều đề thi thử môn Lịch Sử năm 2019 để học sinh ôn thi thpt quốc gia có thể tham khảo. Bài viết này tiếp tục giới thiệu đề thi lần 1 năm 2019 của sở GD & ĐT tỉnh Hà Tĩnh có đáp án chính thức đi kèm.

Câu 7: Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập trong bối cảnh
A. các nước Đông Nam Á đang kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
B. hầu hết các nước Đông Nam Á đang chống chủ nghĩa thực dân cũ.
C. hầu hết các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.
D. các nước Đông Nam Á đang phát triển mạnh mẽ kinh tế.
Câu 8: Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập
A. Cộng sản đoàn.
B. Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 9: Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari là báo
A. Nhân đạo.               B. Đời sống công nhân.
C. Người cùng khổ.      D. Thanh niên.

Bên cạnh lịch sinh, học sinh ôn thi khối C hay tổ hợp khoa học xã hội có thể tham khảo thêm đề thi thử môn Địa 2019 có đáp án cũng đã được tailieutracnghiem.net tổng hợp
Câu 35: Yếu tố quyết định để phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thông nhất là
A. có sự lãnh đạo kịp thời của Đảng Cộng sản.
B. sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.
C. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp sẵu sắc.
D. chính sách khủng bố của thực dân Pháp.
Câu 36: Cách mạng tháng Tám (1945) và phong trào “Đồng khởi” (1960) ở Việt Nam đều
A. diễn ra khi những điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi.
B. có hình thái tổng khởi nghĩa.
C. có sự kết hợp giữa tiền công quân sự và rỗi dậy của nhân dân.
D. có hình thái khởi nghĩa từng phần.
Câu 40: Yếu tố nào quyết định xu hướng liên kết khu vực của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Yêu cầu giải quyết các vấn đề toàn cầu.
B. Sự phát triển của lực lượng sản xuất.
C. Phát huy tối đa những lợi thế về chính trị và xã hội.
D. Yêu cầu tạo thế cân bằng với Liên Xô và Đông Âu.
Đề thi thử 2019 môn Sử sở GD Hà Tĩnh

Đề thi thử 2019 môn Sử sở GD Hà Tĩnh
4 (80%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT