Đề thi thử 2019 môn Sử THPT Phạm Văn Đồng

0
Tải
302

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Sử THPT Phạm Văn Đồng, Gia Lai giải chi tiết

​Ý nghĩa sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 1957?
A. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo.​
B. Là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu kỉ nguyên vũ trụ của loài người​
C. Đánh dấu bước phát triển của nền khoa học – kỹ thuật Xô viết.​
D. Chứng tỏ sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản chủ nghĩa.

Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) là
A. Mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.​
B. Đẩy mạnh quan hệ với các nước ​ ASEAN.
C. Mở rộng quan hệ với Mỹ.​
D. Hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

​Điểm giống nhau giữa Hiệp định Giơnevơ (năm 1954) Hiệp định Pari (năm 1973)
A. Các nước đế quốc cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ​ Việt Nam.
B. Đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến.​
C.​ Thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực hiện tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.
D.​ Quy định thời gian rút quân là trong vòng 300 ngày.

Nội​ dung nào dưới đây ​không phản ánh đúng hành động của quân dân Đà Nẵng khi thực dân Pháp tấn công, đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà?
A.​ Anh dũng chống trả, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch.
B.​ Tổ chức thành đội ngũ, chủ động tìm địch mà đánh.
C. Ngồi im đợi giặc, sẵn sàng chiến đấu.​
D.​ Tích cực thực hiện kế “ vườn không nhà trống ”

Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì?
A. Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản tri thức.​
B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp nông dân.​
C. Xác định chưa đúng hai giai đoạn của cách mạng nước ta.​
D. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.

Đề thi thử 2019 môn Sử THPT Phạm Văn Đồng
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT