Đề thi thử môn Sử 2019 sở GD Hải Phòng

0
Tải
595

Đề thi thử môn Sử 2019 sở GD & ĐT Hải Phòng có đáp án dành cho học sinh khối C, tổ hợp khoa học xã hội rèn luyện trước kỳ thi THPT Quốc Gia

Câu  1:  Một  trong  những  điểm  khác  nhau  giữa  chiến  dịch  Hồ  Chí  Minh  (1975)  với  chiến  dịch  Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

A. Sự huy động lực lượng              B. Quyết tâm giành thắng lợi
C. Phương châm tác chiến.            D. Kết cục quân sự

Câu 2: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam là gì?
A. Chuyền cách mạng tư thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công sở
B. Giáng một đoàn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ
C. Buộc Mỹ phải thực hiện cuộc đảo chính quyền Ngô Đình Diệm.
D. Vùng giải phóng của cách mạng được mở rộng.

Đề thi thử môn Sử năm 2019 sở GD & ĐT Hải Phòng có đáp án

Câu 3: “Xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” mà đế quốc Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam (1961 -1965) là gì?
A. Quân Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ
B. Vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Mỹ
C. Chiến thuật mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”
D. “Ấp chiến lược” (còn gọi là “Ấp tân sinh”)
Câu 4: Điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936-1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931 là có sự kết hợp giữa đấu tranh

A. Công khai và hợp pháp       B. Ngoại giao và vận động quần chúng
C. Chính trị và ngoại giao        D. Chính trị và vũ trang

Câu 5: Từ sau ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thực hiện sách lược gì đối với thực dân Pháp?

A. Kiên quyết kháng chiến                    B. Kháng chiến và hoà hoãn
C. Vừa kháng chiến vừa hoà hoãn         D. Hoà hoãn, nhân nhượng

Xem trực tuyến đề thi

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT