Đề thi HK 2 môn Toán lớp 12 sở GD & ĐT Bạc Liêu 2017-2018

0
Tải
512

Đề thi HK 2 môn Toán lớp 12 sở GD & ĐT Bạc Liêu năm học 2017-2018. Tải về luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ cuối cùng của thời học sinh các bạn nhé

Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt cầu (S) (x + 2)² + (y-1)² + z² = 4 có tâm I  và bán kính R lần lượt là
A. I(2; – 1;0) , R= 4      B. A. I(2; – 1;0) , R= 2     C.   A. I(-2; 1;0) , R= 2   D. I(-2;  1;0) , R= 4

Môn toán lớp 12 học kỳ II sở giáo dục Bạc Liêu

Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng
x – 3y + 2z + 1 = 0?

A. N (0;1;1) .  B. Q (2;0; -1) .  C. M (3;1;0) .          D. P ( 1;1;1 ).

Xem và tải về

Đề thi HK 2 môn Toán lớp 12 sở GD & ĐT Bạc Liêu 2017-2018
4 (80%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT