Đề thi môn Toán HK1 lớp 12 sở GD & ĐT Hậu Giang năm học 2017 – 2018

0
Tải
1434

Đề thi môn Toán học kỳ I ( HK1 ) lớp 12 sở GD & ĐT Hậu Giang năm học 2017 – 2018 có đáp án.

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai khối lập phương có thể tích bằng nhau thì có diện tích toàn phần bằng nhau.
B. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
C. Hai khối chóp tứ giác có diện tích đáy bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
D. Hai khối chóp tam giác đều có chiều cao bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Câu 10: Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Châu Âu với tổng số tiền là 29 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Châu Âu của Việt Nam tăng thêm 10% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu đạt trên 35 tỷ đồng?

A. Năm 2019.   B. Năm 2018.  C. Năm 2017.   D. Năm 2020.
Đề thi môn Toán HK1 lớp 12 sở GD & ĐT Hậu Giang năm học 2017 – 2018

Xem trực tuyến File PDF đề thi

Đề thi môn Toán HK1 lớp 12 sở GD & ĐT Hậu Giang năm học 2017 – 2018
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT