Đề thi thử 2019 môn Địa THPT Nguyễn Trung Thiên

0
Tải
157

Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn Địa Lý của trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lần 2 có đáp án. Trong đó có nhiều câu hỏi sử dụng atlat địa lý Việt Nam để trả lời

Câu 53: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành công nghiệp chế tạo ở Đông Nam Á phát triển nhanh trong thời gian gần đây?

A. Hình thành được các thương hiệu mạnh.      B. Đẩy mạnh liên doanh với nước ngoài.
C. Lao động lành nghề ngày càng đông.           D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 54: Vai trò quan trọng nhất của các lâm trường ở Bắc Trung Bộ là

A. trồng rừng phòng hộ ven biển.       B. khai thác đi đôi với tu bổ rừng.
C. trồng rừng làm nguyên liệu giấy.    D. chế biến gỗ và lâm sản khác.

Câu  55: Nguyên  nhân  nào  sau  đây  là  chủ  yếu  làm  cho  ngành  hàng  không  nước  ta  có  bước  phát  triển nhanh trong thời gian gần đây?

A. Đẩy mạnh việc liên kết với nước ngoài.      B. Nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng.
C. Nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất.      D. Nhu cầu xuất khẩu hàng hóa ngày càng lớn.

Câu 56: Nguyên nhân mang tính quyết định làm cho lao động hoạt động trong thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta tăng nhanh trong thời gian gần đây là do
A. tác động từ cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.
B. nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập cao.
D. nước ta thực hiện chính sách mở cửa kinh tế.
Câu 57: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói đến ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta?
A. Góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
B. Tạo ra động lực cho sự tăng trưởng kinh tế.
C. Đẩy nhanh tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn.
D. Nảy sinh các vấn đề về an ninh trật tự.

Câu 58: Thời tiết nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta chủ yếu là do ảnh hưởng bởi

A. gió phơn Tây Nam.         B. Tín phong bán cầu Bắc.
C. gió mùa Đông Bắc.         D. gió mùa mùa hạ.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT