Đề thi thử Lịch Sử 2018 sở GD & ĐT TP. HCM

0
Tải
269

Đề thi thử môn Lịch Sử lần 3 năm học 2017-2018 do sở GD & ĐT thành phố HCM ( Hồ Chí Minh) ra đề kiểm tra kiến thức học sinh lớp 12 (trung học phổ thông) trước khi bước thì kỳ thi thpt quốc gia diễn ra từ ngày 25/06. Đáp án môn Sử năm 2018 của bộ GD & ĐT sẽ được tailieutracnghiem.net đăng tải sớm nhất để học sinh và giáo viên tham khảo.

Thời cơ “ ngàn năm có một ” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ sau khi Nhật đầu hàng đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. Từ trước khi Nhật đầu hàng đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
C. Từ sau khi Nhật đầu hàng đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D. Từ trước khi Nhật đầu hàng đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
Câu 2: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là gì?
A. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
B. Xây dựng được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng.
C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh.
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng và sự hình thành liên minh công – nông.
Câu 3: Hiệp định Giơ-ne-vơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận quyền nào cho các nước Đông Dương?
A. Quyền dân tộc cơ bản.
B. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.
C. Quyền được hưởng độc lập, tự do.
D. Quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do.
Câu 4: Xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh mà Đảng và nhà nước Việt Nam đã vận dụng vào lĩnh vực kinh tế hiện nay là
A. hợp tác với các nước châu Âu.
B. hợp tác với các nước trong khu vực.
C. hợp tác và phát triển.
D. hợp tác và đầu tư.
Câu 5: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi dã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trên toàn miền Nam sang giai đoạn
A. phản công chiến lược.
B. tổng tiến công chiến lược.
C. tiến công chiến lược.
D. phòng ngự chiến lược.
Câu 6: Trước khi thực dân Pháp xâm lược vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là
A. quốc gia phong kiến, nửa thuộc địa.
B. quốc gia bị thực dân phương Tây xâm lược.
C. quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền.
D. quốc gia độc lập, có chủ quyền nhưng lệ thuộc vào nhà Thanh.

Đề thi thử môn Lịch Sử 2018 có đáp án của sở GD & ĐT TP.HCM

Câu 8: Nội dung nào trong Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam có ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam?
A. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
B. Các bên để cho nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do.
C. Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
D. Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh…
Câu 9: Trong những năm 1919- 1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.
B. Chuẩn bị về lí luận cho sự ra đời của Đảng.
C. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 10: Con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì khác so với bậc tiền bối?
A. Tìm cách chấn hưng dân khí để đuổi Pháp về nước.
B. Tìm sự trợ giúp của Nhật Bản để chống Pháp.
C. Sang các nước phương Tây, đến nước Pháp tìm hiểu về nước Pháp…
D. Bất hợp tác với Pháp để Pháp tự động rút lui.
Câu 11: Bài học kinh nghiệm từ việc kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) được Đảng ta vận dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?
A. Sự đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp.
B. Lợi dụng sự ủng hộ của quốc tế.
C. Kiên trì trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia.
D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.
Câu 12: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) xác định hình thức của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
A. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
B. đi từ đấu tranh chính trị, tiến lên khởi nghĩa vũ trang.
C. đi từ khởi nghĩa từng phần, tiến lên tổng khởi nghĩa.
D. khởi nghĩa từng phần kết hợp tông khởi nghĩa.
Câu 13: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, tình hình nước ta gặp nhiều khó khăn, trong đó nguy hiểm nhất là gì?
A. Ngoại xâm và nội phản phá hoại.
B. Nội phản và nạn đói tiếp tục đe dọa đời sống của nhân dân.
C. Các tệ nạn xã hội cũ, hơn 90% dân số bị mù chữ.
D. Ngoại xâm và chính quyền cách mạng còn non trẻ.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT