50 câu trắc nghiệm Địa Lý đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam có đáp án

0
Tải
10598

50 câu trắc nghiệm Địa Lý đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam có đáp án phục vụ ôn thi THPT Quốc Gia môn Địa hình thức thi trắc nghiệm

Tài liệu gồm 13 trang bao gồm các bài

TÍNH CHẤT NHIỀU ĐỒI NÚI CỦA TỰ NHIÊN NƯỚC TA

THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

Câu 1. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đồi núi thấp là kiểu cảnh quan chiếm ưu thế của nước ta vì :
A. Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
B. Nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông.
C. Nước ta nằm trong khu vực châu Á gió mùa.
D. Đồi núi thấp chiếm 85% diện tích lãnh thổ.
Câu 2. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác.
A. Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam.
B. Đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối.
C. Núi nước ta có địa hình hiểm trở.
D. Núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
Câu 3. Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho :
A. Địa hình nước ta ít hiểm trở.
B. Địa hình nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
C. Tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.
D. Thiên nhiên có sự phân hoá sâu sắc.
Câu 4. Đồi núi nước ta có sự phân bậc vì :
A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m.
B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo.
C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh.
D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực.
Câu 5. Đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở :
A. Độ cao trên 1 000 m. B. Độ cao trên 2 000 m.
C. Độ cao trên 2 400 m. D. Độ cao thay đổi theo miền.

Ở mỗi bài đều đề cập tới các kiến thức trọng tâm và sau đó là các câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức


50 câu trắc nghiệm Địa Lý đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam có đáp án
3 (60%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT