Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, 14 có đáp án – Các miền tự nhiên

0
Tải
14769

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

A. sông Hồng.         B. sông Đà.       C. sông Mã.       D. sông Cả.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi

A. Con Voi.                 B. Hoàng Liên Sơn.

C. Trường Sơn Bắc.   D. Tam Điệp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc?

A. Tây Côn Lĩnh.       B. Phu Luông.      C. Kiều Liêu Ti.        D. Pu Tha Ca.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam?

A. Bạch Mã.      B. Hoàng Liên Sơn.       C. Trường Sơn Bắc.       D. Pu Đen Đinh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi cao nhất ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. Phanxipăng.      B. Phu Luông.       C. Pu Trà.        D. Pu Hoạt.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy núi nào?

A. Bạch Mã.       B. Hoàng Liên Sơn.      C. Trường Sơn Bắc.      D. Hoành Sơn.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc?

A. song song với nhau.

B. so le với nhau.

C. chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông.

D. có hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?

A. địa hình cao nhất cả nước.

B. gồm nhiều dãy núi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

C. gồm các khối núi và cao nguyên.

D. gồm các các cánh cung song song với nhau.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Kon Tum.        B. Đắk Lắk.       C. Mơ Nông.           D. Lâm Viên.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt địa hình A – B đi theo hướng

A. Tây Nam – Đông Bắc.      B. Đông Nam – Tây Bắc.

C. Bắc – Nam.                      D. Đông – Tây.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa Lý trang 13, 14 (Các miền tự nhiên)

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. A

7. C

8. C

9. D

10. A

Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, 14 có đáp án – Các miền tự nhiên
3.33 (66.67%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT