Bài tập ứng dụng thực tế môn Hóa ôn thi THPT QG

0
Tải
3368

72 bài tập trắc nghiệm ứng dụng thực tế, thực tiễn môn Hóa trong đời sống ôn thi thpt quốc gia có đáp án. Dạng bài tập nhiều năm gần đây Bộ GD & ĐT hay đưa vào trong đề thi nhằm kiểm tra khả năng vận dụng, nắm chắc kiến thức của thí sinh.

Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH =4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Tính khối lượng vôi sống cần dùng cho 1m³ nước để nâng pH từ 4 lên 7? Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có.

A. 560g     B. 56g       C. 2,8g    D. 0,56g

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng thực tế môn Hóa trong đời sống có đáp án

Câu 9. Ở các vùng đất nhiễm phèn, người ta bón vôi cho đất để làm
A. cho đất tơi xốp hơn                B. tăng pH của đất.         

C. tăng khoáng chât cho đât.                D. giảm pH của đât.

Câu 11. Trong đơi sống hàng ngày chúng ta thương dùng các chât tẩy trăng như Gia-ven và Clorua vôi. Thực tế, chât nào được dùng phổ biến hơn ? Vì sao ?
A. Gia-ven vì gia-ven dê chế tạo hơn.
B. Gia-ven vì gia-ven có hàm lượng hipoclorit cao hơn, re hơn và dê bảo quản, vận chuyên hơn.
C. Clorua vôi vì clorua vôi dê chế tạo hơn.
D. Clorua vôi vì clorua vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn, re hơn và dê bảo quản, vận chuyên hơn.

Câu 13. Phích nước nóng lâu ngày thương có một lớp cặn đục bám vào phía trong ruột phích. Để làm sạch, có thê dùng:

A. dd cồn đun nóng                   B. dd giấm đun nóng 
C. dd nước muối đun nóng         D. dd nước nho đun nóng

Câu 21. Vonfram (W) thương được lựa chon đê chế tạo dây tóc bóng đèn, nguyên nhân chính là vì:
A. Vonfram là kim loại rât deo.
B. Vonfram có khả nang dẫn điện rât tốt.
C. Vonfram là kim loại nhẹ.
D. Vonfram có nhiệt độ nóng chảy cao trong các KL. 

Bài tập ứng dụng thực tế môn Hóa ôn thi THPT QG
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT