Lý thuyết, bài tập ôn tập Hóa Hữu Cơ học kỳ I lớp 12

0
Tải
1660

Tài liệu được trình bày theo 2 phần lý thuyết và bài tập các dạng, trọng tâm thường gặp của 4 chương ( Chuyên đề ) đã học trong học kỳ I (HK I) môn Hóa lớp 12 :

CHƯƠNG 1: ESTE – CHẤT BÉO

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

CHƯƠNG 3: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN

CHƯƠNG 4: POLIME – VẬT LIỆU POLIME

I. LÝ THUYẾT
Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (- NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH).
-Tính chất hoá học của chúng là tính lưỡng tính.
-Aminoaxit là những nguyên liệu tạo nên các chất protit (đạm) trong cơ thể sinh vật. Aminoaxit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo ra các polipeptit. Các polipeptit kết hợp với nhau tạo ra các loại protit.
-Protit là loại hợp chất phức tạp nhất trong tự nhiên. Thuỷ phân protit, thu được các aminoaxit. Phản ứng này là cơ sở cho các quá trình chế biến tương, nước mắm, xì dầu …
-Protit bị đông tụ khi đun nóng, ví dụ anbumin trong lòng trắng trứng. Khi đốt protit có mùi khét như mùi tóc cháy.
-Phản ứng màu: Protit, chẳng hạn anbumin tác dụng với dd HNO3 tạo ra kết tủa màu vàng, tác dụng với CuSO4 trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh tím.

AMIN: Thay 1-3H trong NH3 = gốc Hiđrocacbon thu được hợp chất amin

– Amin  có  tính  bazo:  Các  amin  có  gốc  hiđrocacbon  no  có  tính  bazo  mạnh hơn  NH3,  các  amin  thơm  có  tính bazo yếu hơn NH3( ko làm đổi màu quỳ).VD; tính bazo giảm dần: CH3NH2 > NH3 > C6H5NH2

Lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Polime - vật liệu Polime
Lý thuyết, bài tập trắc nghiệm Polime – vật liệu Polime

I. Lí thuyết
Polime là những hợp chất hữu cơ có phân tử lượng rất lớn, gồm nhiều mát xích giống nhau tạo thành. Ví dụ: (- CH2-CH2-)n. Polime tự nhiên: tinh bột, xenlulozơ, protit, cao su tự nhiên và polime nhân tạo: chất dẻo, cao su tổng hợp và tơ tổng hợp.
– Polime là các chất rắn, không tan trong nước, không bay hơi và không có nhiệt độ nóng chảy cố định.

– Các phương pháp tổng hợp polime:

+ Phản ứng trùng hợp: phản ứng cộng liên tiếp của nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau, có chứa liên kết kép trong
phân tử thành polime. Ví dụ phản ứng trùng hợp butađien-1,3 tạo thành cao su BuNa. Trường hợp các monome không giống nhau gọi là đồng trùng hợp.
+ P.ứng trùng ngưng: là quá trình kết hợp lin tiếp nhiều ph tử nhỏ thnh polime, đồng thời tách ra các phân tử nhỏ như nước…

Xem trực tuyển tài liệu môn Hóa HK I lớp 12

Lý thuyết, bài tập ôn tập Hóa Hữu Cơ học kỳ I lớp 12
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT