Trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học môn Hóa Học

0
Tải
1574

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học môn Hóa Học

Năm 2007 – Khối A

Câu 1: Mệnh đề không đúng là:

   A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

   B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

   C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

   D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

   A. C15H31COOH và C17H35COOH.                         B. C17H33COOH và C15H31COOH.

   C. C17H31COOH và C17H33COOH.                         D. C17H33COOH và C17H35COOH

Trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học môn Hóa Học
Trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học môn Hóa Học
Trắc nghiệm ESTE trong đề thi đại học môn Hóa Học
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT