Trắc nghiệm Hóa chương Crom – Sắt – Đồng có đáp án (File WORD)

0
Tải
1921

Trắc nghiệm Hóa chương Crom – Sắt – Đồng có đáp án (File WORD) gồm cả các câu hỏi lý thuyết và bài tập dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh
521. Lí do nào sau đây là đúng khi đặt tên nguyên tố crom?
A. Hầu hết các hợp chất của crom đều có màu.
B. Tên địa phương nơi phát minh ra crom.
C. Tên của người có công tìm ra crom.
D. Một lí do khác.
522. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là:
A. 31,45g.                          B. 33,25g.
C. 3,99g.                            D. 35,58g.
523. Hòa tan hoàn toàn 17,4g hỗn hợp ba kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho 8,7g hỗn hợp tác dụng dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí (ở đktc). Vậy nếu cho 34,8g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3nóng, dư thì thu được V lít khí NO2. Thể tích khí NO2 (ở đktc) thu được là:
A. 26,88 lít          B. 53,70 lít        C. 13,44 lít       D. 44,8 lít
524. Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m(g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là:
A. 2,24(g)                           B. 4,08(g)
C. 10,2(g)                           D. 0,224(g)

526. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Thể tích hỗn hợp A ở đktc là:
A. 1,369 lít.                        B. 2,737 lít.
C. 2,224 lít.                        D. 3,3737lít.

Trắc nghiệm Hóa vô cơ chương Crom - Sắt - Đồng có đáp án
Trắc nghiệm Hóa vô cơ chương Crom – Sắt – Đồng có đáp án

535. Gang và thép là những hợp kim của sắt, có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và trong đời sống. Gang và thép có những điểm khác biệt nào sau đây?
A. Hàm lượng cacbon trong gang cao hơn trong thép.
B. Thép dẻo và bền hơn gang.
C. Gang giòn và cứng hơn thép.
D. A, B, C đúng.
536. Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Đó là kim loại nào trong số sau:
A. Mg                                        B. Fe
C. Ca                                       D. Al

Đáp án

521. A522. A523. B524. C525. A526. A
527. A528. A529. A530. C531. A532. A
533. D534. D535. D536. B537. A538. B
539. A540. B541. B542. D543. A544. B
545. D546. B547. D548. D549. D550.B
551. D552. A553. C554. C555. A
Trắc nghiệm Hóa chương Crom – Sắt – Đồng có đáp án (File WORD)
4 (80%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT