30 câu trắc nghiệm lịch sử cách mạng miền Bắc 1954-1975 có đáp án

0
Tải
21796

30 câu trắc nghiệm lịch sử Việt Nam cách mạng miền Bắc 1954-1975 có đáp án thi THPT Quốc Gia khối C

Câu 1. Vì sao từ năm 1954, miền Bắc Việt Nam phải tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?
A. Nông nghiệp còn lạc hậu, năng suất lao động thấp
B. Chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến vẫn còn phổ biến
C. Để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn ở miền Nam
D Tất cả các lý do trên
ĐÁP ÁN D
Câu 2. Miền Bắc Việt Nam tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào?
A. 1954 – 1957 B. 1954 – 1958 C. 1955 – 1958 D. 1955 – 1960
ĐÁP ÁN A
Câu 3. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc dã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?
A. “Tấc đất, tấc vàng”
B. “Tăng gia sản nhanh, tăng gia sản xuất nữa”
C. “Người cày có ruộng”
D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”
ĐÁP ÁN C
Câu 4. Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?
A. Đại hội lần thứ I B. Đại hội lần thứ II
C. Đại hội lần thứ III D. Đại hội lần thứ IV
ĐÁP ÁN C
Câu 5. Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là gì?

A. Công nghiệp nhẹ
B.Công nghiệp nặng.
C.Nông nghiệp
D. Xây dựng CNXH.
ĐÁP ÁN D

Trắc nghiệm lịch sử có đáp án

Câu 6. Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kì kế hoạch 5 năm (1961-1965) là gì?
A. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao đủ sức chi viện cho miền Nam.
B. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cô’ quan hệ sản xuất, ổn định đời sông nhân dân.
C. Vãn hóa, giáo dục, y tế phát triển
D. Bộ mặt miền Bắc thay đổi, đất nước, xã hội, con người đều đổi mới.

Câu 7. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961-1965) là gì?
A. Bộ mặt miền Bác thay đổi khác trước rất nhiều.
B. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.
C. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH.
D. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, cờ khả năng tự bảo vệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương.
ĐÁP ÁN D
Câu 8. Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. Ngày 5 – 8 – 1964 B. Ngày 7 – 2 – 1965
C. Ngày 8 – 5 – 1965 D. Ngày 2 – 7 – 1965
ĐÁP ÁN B
Câu 9. Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lẩn thứ nhất của Mĩ?
A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
B. Cứu nguy cho chiến lược “ Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam
C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam
D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân hai miền Việt Nam
ĐÁP ÁN B
Câu 10:Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, miền Bắc đã bắn rơi bao nhiêu máy bay Mĩ
A. 2.343 máy bay
B. 3.234 máy bay
C. 2.334 máy bay
D.3.243 máy bay
ĐÁP ÁN D
Câu 11: Nhiệm vụ của miền Bắc trong giai đoạn 1965-1968
A. Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ
B. Đẩy mạnh sản xuất
C. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương
D. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương
ĐÁP ÁN D

Tài liệu trắc nghiệm môn Lịch Sử THPT Quốc Gia

Câu 12. Âm mứu cơ bản nhất của việc Mĩ tiến hành chiế tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 – 1968)?
A. “Trả đũa” việc quân giải phóng miền Nam tiến cồng doanh trại Mĩ ở Plâycu.
B. Phá hoại hậu phương lớn của miền Nam (phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc).
C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc ?
D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta.

ĐÁP ÁN B
Câu 13. Tội ác tàn bạo nhất của đê quốc Mĩ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta?
A Ném bom vào các mục tiêu quân sự.
B Ném hom vào các đầu mối giao thỏng (cầu công, đường sá),
C. Ném bom vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thủy lợi.
D. Ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dường.
ĐÁP ÁN D

Câu 14: Vì sao mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc
A. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miềnNam
B. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc
C. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án
D. Bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam-Bắc cuối năm 1968
ĐÁP ÁN D

Câu 15. Điền vào chỗ trông câu sau đây: “Nguồn lực chi viện cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc trong những năm 1965 – 1968 đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến dấu chống chiến lược……của Mĩ-Ngụy.
A. Chiến tranh đơn phương B. Chiến tranh đặc biệt
C. Chiến tranh cục bộ D. Việt Nam hoá chiến tranh
ĐÁP ÁN C
Câu 16. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong thời kì 1965 – 1968?
A. Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ
B. Đảm bảo giao thông vận tải thường xuyên thông suốt, phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống
C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn
D. Hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam

ĐÁP ÁN C

Câu 17. Tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ được thể hiện qua khẩu hiệu nào?
A. Không có gì quý hơn độc lập tự dọ
B. Nhằm tháng quân thù mà bắn
C. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
D. Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang”
ĐÁP ÁN A
Câu 18. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng với tinh thần gì?
A. . “Chắc tay súng, vững tay búa”
B. Tât cả để chiến thắng
C. Thanh niên “ba sẵn sàng”, phụ nữ “ba đảm đang”
D. Mỗi người làm việc bằng hai ;Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
ĐÁP ÁN D
Câu 19. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất,thời điểm nào Giôn-xơn tuyên bô ngừng ném bom bắn phá miền Bắc?
A. 1-9-1968 B. 1-10-1968 C. 1-11-1968 D. 1-12-1968
ĐÁP ÁN C
Câu 20:Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ đã thể hiện điều gì
A. Khẳng định quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta
B. Buộc Mĩ Phải kí kết hiệp định PaRi
C. Buộc Mĩ phải rút quân về nước
D. Cả ba đáp án trên
ĐÁP ÁN A
Câu 21. Nguồn lực chi viện, cùng với chiến thắng của quân dân miền Bắc trong giai đoạn 1965-1968 đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến dâu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ -Ngụy?
A. Chiến lược “Chiến tranh một phía”.
B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”,
C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
D. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh.
ĐÁP ÁN C
Câu 22: trong 4 năm(1965-1968) nguồn chi viện từ miền Bắc vào miền Nam đã tăng gấp bao nhiêu lần so với giai đoạn trước?
A. 5 lần
B. 7 lần
C. 10 lần
D. 15 lần
ĐÁP ÁN A
Câu 23. Ních-xơn đã tuyên bô chính thức cuộc chiên tranh phá hoại miển Bắe lẩn thứ hai vào thời gian nào?
A. 6-4-1972 B. 30-3-1972 C. 9-5-1972 D. 16-4-1972

ĐÁP ÁN D
Câu 24: Tập đoàn Nich Xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần 2 (1969 – 1972) với ý đồ gì?
A. Cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh, tạo thế mạnh trên bàn đàm phán
B. Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia
C. Làm lung lay ý chí quyết tâm chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam
D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc

ĐÁP ÁN A
Câu 25. Cuộc tập kích bằng không quân chiến lược B52 của Mĩ vào một số thành phố lớn miền Bắc Việt Nam diễn ra vào thời gian nào?
A. Từ 12-8-1972 đến 229-12-1972
B Từ 18-12-1972 đến 20-12-1972
C. Từ 20-12-1972 đến 20-12-1972
D. Từ 18-12-1972 đến 29-12-1972
ĐÁP ÁN D
Câu 26: Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do mĩ đặt ra,Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm cuối năm 1972
A. Hà Nội, Nam Định
B. Hà Nội, Hải Phòng
C. Hà Nội, Thanh Hóa
D. Nghệ An,Hà Tĩnh

ĐÁP ÁN A
Câu 27. Quân dân ta đã bắn rơi 81 máy bay, bắt sống 43 phi công. Đó là kết quả của sự kiện lịch sử nào?
A. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ ở miền Bắc.
B. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ ở miền Bắc.
C. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm của Mĩ ở miền Bắc cuối năm 1972
D. Đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại của Mĩ ở miền Bắc.
ĐÁP ÁN C
Câư 28. Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận “Điện Biên Phủ trên không” là gì?
A. Buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hán các hoạt độríg chống phá miền Bắc.
B. Đánh bại âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bấc.
C. Đánh bại âm mưu ngăn chặn sự chi viện củaa miền Bắc cho miền Nam,Lào, Campuchia.
D. Buộc Mĩ kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.
ĐÁP ÁN D
Câu 29. Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 – 1975 có gì khác trươc?
A. Khác phục hậu quả chiến tranh
B. Khôi phục phát triển kinh tế-văn hóa
C. Tiếp tục làm nghĩa vụ hậu phương
D. Không làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ
ĐÁP ÁN D

trac-nghiem-lich-su-cach-mang-mien-bac

30 câu trắc nghiệm lịch sử cách mạng miền Bắc 1954-1975 có đáp án
3.92 (78.46%) 26 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT