40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia

0
Tải
4263

40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia được trích từ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 lần 1 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Câu 1: Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?
A. Mĩ là siêu cường duy nhất đóng vai trò lãnh đạo thế giới

B. “Cam kết và mở rộng”
C. “Thế giới phải luôn công bằng”

D. “Thúc đẩy dân chủ”
Câu 2: Nhân tố khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu hồi phục sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Tiền bồi thường chiến phí từ các nước bại trận B. Sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong nước
C. Viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mácsan D. Sự giúp đỡ viện trợ của Liên Xô

40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia
40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia

Câu 3: Sau khi Liên Xô tan rã, Mĩ muốn điều gì?
A. Hợp tác với Nga để chống khủng bố, duy trì hòa bình thế giới
B. Thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại
C. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” trong đó Mĩ đóng vai trò lãnh đạo thế giới
D. Duy trì hòa bình ở khu vực Trung Đông.
Câu 4: Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược gì?
A. Chiến lược toàn cầu B. Chiến lược cam kết và mở rộng
C. Chiến lược Aixenhao D. Chiến lược Mácsan
Câu 5: Trong những năm 1946 -1949 ở Trung quốc diễn ra sự kiện gì?
A. Cách mạng văn hóa B. Quốc Cộng hợp tác chống phát xít Nhật
C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi D. Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng
Câu 6: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
A. Do yêu cầu cuộc sống
B. Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai
C. Những thành tựu khoa học – kĩ thuật lần 1 tạo tiền đề cho CMKHKT – CN lần hai.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 7: Nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự ra đời của xu thế toàn cầu hóa?
A. Do sự bùng nổ cách mạng khoa học, kĩ thuật.                      B. do trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
C. Do chính sách đối ngoại cởi mở của Mĩ.                                 D. Do kinh tế các nước phát triển.

 

Mã đềCâuĐ/AMã đềCâuĐ/A
1321D13221B
1322C13222C
1323C13223C
1324A13224A
1325D13225B
1326D13226B
1327A13227D
1328C13228B
1329B13229D
13210D13230A
13211B13231D
13212A13232B
13213A13233C
13214C13234A
13215D13235A
13216B13236D
13217B13237A
13218C13238B
13219D13239C
13220C13240A
40 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án thi THPT Quốc Gia
4.5 (90%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT