Trắc nghiệm hội nghị Ianta và Liên Hợp Quốc có đáp án

0
Tải
18297

Tháng 2/1945, khi chiến tranh thế giới thứ 2 sắp kết thúc. Mỹ, Anh, Liên Xô họp hội nghị quốc tế ở Ianta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới. Hội nghị đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đối với thế giới.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ

CHỦ ĐỀ: Hội nghị ianta và tổ chức Liên Hợp Quốc
Số lượng câu ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao lần lượt: 8; 2; 1; 1 ( 12 câu)

1. Nhận biết
Câu 1: Các cường quốc đã tham gia hội nghị Ianta ( 2/1945 ) là
A. Anh, Pháp, Mĩ                     C. Anh, Liên xô, Trung Quốc
B. Liên xô, Trung Quốc, Mĩ       D. Liên xô, Anh, Mĩ
Câu 2: Việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ hai, được các cường quốc Đồng minh thỏa thuân tại hội nghị nào
A. Hội nghị Cai rô ( Ai cập ) : 11/1943
B. Hội nghị lanta ( Liên Xô): 2/1945
C. Hội nghị Pôtxđam (Đức) 7/1945
D. Hội nghị Matxcơva (Liên xô ):12/1945
Câu 3: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian
A. Tháng 9-1967 C.Tháng 9-1977
B. Tháng 9-1987 D.Tháng 9-1997
Câu 4: Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị
A. Hội nghị Xan-phran-xi – xco( Mĩ): 4/1945
B. Hội nghị lanta ( Liên Xô): 2/1945
C. Hội nghị Pôtxđam (Đức) 7/1945
D. Hội nghị Matxcơva (Liên xô ):12/1945

Câu 5: Duy trì hòa bình an ninh thế giới , thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới…là mục đích của:
A.Hội quốc liên
B.Liên minh châu âu ( EU )
C.Liên hợp Quốc
D.ASEAN
Câu 6: Cơ quan hành chính – tổ chức của Liên Hơp Quốc là:
A.Đại hội đồng
B.Hội đồng bảo an
C.Ban thư kí
D.tòa án quốc tế
Câu 7 : Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào nhiệm kì
A. 2007 – 2008
B. 2008 – 2009
C. 2009 -2010
D. 2010 – 2011
Câu 8 : Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta ( Liên xô ) tháng 2 – 1945 thì Việt Nam, Lào, Campuchia thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào
A. Liên xô
B. Pháp
C. Anh
D. Mĩ

Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hội nghị Ianta và tổ chức Liên Hợp Quốc
Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hội nghị Ianta và tổ chức Liên Hợp Quốc

2. Thông hiểu
Câu 9 : Nội dung gây tranh cãi gay gắt nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mĩ, Anh tại hội nghị Ianta là
A.Những điều kiện để Liên xô tham gia chống Nhật ở châu Á.
B. Phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc thắng trận
C. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc
D.Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
Câu 10 : Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc góp phần trực tiếp vào việc nhằm duy trì hòa bình,an ninh thế giới
A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyế của các dân tộc
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước
C. Không tham gia vào công việc nội bộ của bất kì nước nào
D. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

3. Vận dụng
Câu 11: Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc trong hơn nửa thế kỉ qua là
A. Trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới
B. Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới
C. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hpj tác quốc tế
D. Giụp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…
4. Vận dụng cao

Câu 12: Yếu tố nào sau đây có ý nghĩa nhất giúp Việt nam ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng hơn tại LHQ
A. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc
B. Có nhiều tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc đang hoạt đông có hiệu quả tại Việt nam
C. Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc
D. Việt Nam đã thực hiện tốt nghị quyết về an ninh lương thực của Liên hợp quốc

ĐÁP ÁN

Câu123456789101112
Đ.ánD CCACCBBBDAC
Trắc nghiệm hội nghị Ianta và Liên Hợp Quốc có đáp án
3.24 (64.76%) 21 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT