Bài giảng, bài tập Đột Biến NST môn Sinh 12

0
Tải
1743

Tài liệu chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 chủ đề “Đột biến nhiễm sắc thể” giới thiệu kiến thức lý thuyết và bài tập

I. Bài tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Cách giải:
– Xác định số cặp nhiễm sắc thể bị đột biến trong tế bào.
– Xác định giai đoạn đột biến nhiễm sắc thể.
– Xác định yêu cầu của đề bài.
Dạng 1: Khi nhiễm sắc thể chưa nhân đôi
Dạng 2: Khi nhiễm sắc thể đã nhân đôi

Bài giảng, bài tập đột biến NST ( Nhiễm Sắc Thể)

II. Bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Dạng 1: Xác định số lệch bội của loài.
Dạng 2: Xác định tỉ lệ loại giao tử trong quá trình rối loạn giảm phân I.

Bài giảng, bài tập Đột Biến NST môn Sinh 12
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT