Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh HK I lớp 12 chương 1,2 có đáp án

0
Tải
10452

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP THI  HỌC KÌ 1 – SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN

CHƯƠNG II: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Câu 5: Người bị hội chứng Claiphentơ có biểu hiện chính

A. là nam, cao, mù màu, chân tay dài, si đần, vô sinh, XXY
B. là nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, kiểu gen XXX
C. nam, cao, mù màu, chân tay dài, si đần, vô sinh, kiểu gen OY
D. nữ, cổ ngắn, không kinh nguyệt, chậm phát triển trí tuệ, OX

Câu 7: Gen A qui định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa màu trắng. Quần thể ngẫu phối nào sau đây chắc chắn ở trạng thái cân bằng di truyền ?
A. quần thể 1 : 100% cây hoa màu đỏ
B. quần thể 2 : 50 % cây hoa màu đỏ :  50 % cây hoa màu trắng
C. quần thể 3 : 100 % cây hoa màu trắng
D. quần thể 4 : 75 % cây hoa màu đỏ : 25 % cây hoa màu trắng

Câu 13: Cơ chế chung của ung thư là

A. mô phân bào không kiểm soát được
C. phát sinh một khối u bất kì
B. virut xâm nhập vào mô gây u hoại tử
D. đột biến gen hay đột biến NST

Câu 14: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền ?

A. Tính bán bảo tồn
B. Tính phổ biến
C. Tính đặc hiệu
D. Tính thoái hóa

Câu hỏi ôn tập HK 1 môn Sinh Học lớp 12 có đáp án
Câu hỏi ôn tập HK 1 môn Sinh Học lớp 12 có đáp án

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của các gen ngoài nhân ?
A. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ B. Mẹ di truyền tính trạng cho con gái
C. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam, ít biểu hiện ở nữ  D. Bố di truyền tính trạng cho con trai
Câu 17: Gen phân mảnh là gen

A. gồm đoạn mã hóa axit a min xen kẽ đoạn không mã hóa axit amin
B. chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi
C. gồm  trình tự các nuclêôtit không mã hoá axit amin lặp đi lặp lại nhiều lần.
D. do các đoạn Ôkazki gắn lại
Câu 18: Thể lệch bội là cơ thể sinh vật có:

A. thay đổi số NST ở một vài cặp tương đồng C. bộ NST tăng lên theo bội số đơn bội

B. thay đổi số NST ở mọi cặp tương đồng D. bộ NST gồm 2 bộ NST khác loài nhau

Câu 22: Enzim nối(ligaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng
A. nối và chuyển đoạn ADN lai vào tế bào lai
B. cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định
C. mở vòng plasmit và nối phân tử ADN tại những điểm xác định
D. nối đoạn gen của tế bào cho vào plasmit tạo thành phân tử ADN tái tổ hợp

Câu 23: Tư vấn y học nhằm mục đích :
A. Chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một bệnh di truyền ở đời sau
B. Cho lời khuyên trong kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp
C. Đinh hướng trong sinh đẻ để dự phòng và hạn chế hậu quả xấu
D. Cả A, B và C

  1. Tài liệu 40 câu trắc nghiệm môn Sinh Học lớp 12 có đáp án
  2. Ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh HK I lớp 12 chương 1,2 có đáp án
4.33 (86.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT