Cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử Sinh Học lớp 12 có đáp án

0
Tải
1110

Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm chủ đề cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử môn Sinh Học lớp 12 hay gặp trong đề thi thpt quốc gia

Câu 13: Một gen dài 0,255 micromet và có A = 20 % số nucleotit của gen . Sau đột biến số liên kết hidro của gen là 1953. 53 Đột biến gen thuộc :

A. Thay thế 3 cặp A- T bằng 3 cặp G – X            B.Thêm 1 cặp G – X

C.Thay thế 3 cặp G- X bằng 3 cặp A – T             D. Thêm 1 cặp A- T

Câu hỏi ôn tập cơ chế di truyền phân tử
Câu hỏi ôn tập cơ chế di truyền phân tử

Câu 14: Do phóng xạ nên một gen bị đột biến hậu quả làm mất đi aa thứ 12 trong chuỗi polipeptiti do gen điều khiển tổng hợp .Biết gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hidro . Khi một gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số nucleotit mỗi loại do môi trường nội bào cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen chưa đột biến

A.A= T = 2 ; G = X = 1                   B. A= T = 62 ; G = X = 31

C.A = T = 64 ; G = X = 32              D.A = T = 31 ; G = X = 62

Câu 15: Giả sử có một đột biến lặn ở một gen nằm trên NST thường quy định . Ở một phép lai , trong số các laoij giao tử đực thì giao tử mang đột biến lặn chiếm 15% , trong số các giao tử cái thì giao tử mang đột biến chiếm 20 % . Theo lí thuyết , trong số các các thể đột biến ở con lai , thể đột biến chiếm tỉ lệ

A. 4 /25             B. 3/32        C. 8/25            D. 3/100

Câu 16: Giả sử có một đột biến lặn ở một gen nằm trên NST thường quy định . Ở một phép lai , trong số các loại giao tử đực thì giao tử mang đột biến lặn chiếm 15% , trong số các giao tử cái thì giao tử mang đột biến chiếm 20 %. Trong số các các thể có kiểu hình bình thường số cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ là

A.1/ 100              B.23/99       C.3/32          D.23/100 .

Cơ chế di truyền, biến dị cấp độ phân tử Sinh Học lớp 12 có đáp án
4.5 (90%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT