TN lý thuyết quá trình hình thành quần thể thích nghi

0
Tải
2166

Trắc nghiệm lý thuyết quá trình hình thành quần thể thích nghi bài 27 môn sinh học lớp 12 những câu hỏi trọng tâm có đáp án

1/ Quá trình hình thành quần thể thích nghi là quá trình tích luỹ các…(1)… cùng tham gia quy định …(2)…thích nghi.  Lần lượt (1) và (2) là:

A. Đột biến và kiểu hình     B. Alen và kiểu hình            C. Đột biến và kiểu gen       D. Alen và kiểu gen

2/ Yếu tố nào tạo nên kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi?

A. Đột biến        B. Biến dị tổ hợp   C. Đột biến và biến dị tổ hợp        D. Chọn lọc tự nhiên

3/ Khả năng thích nghi của sinh vật với môi trường  thường là tính trạng:

A. Đơn gen                                                   B. Đa gen

C. Trội                                                          D. Lặn

4/ Vi khuẩn tụ cầu vàng có khả năng kháng lại thuốc pênixilin là do:

A. Có gen đột biến làm thay đổi cấu trúc thành tế bào làm cho thuốc không thể bám vào thành tế bào
B. Có gen làm biến tính thuốc
C. Có gen vô hiệu hoá hoàn toàn thuốc
D. Có gen đột biến làm giảm đi đáng kể tác dụng của thuốc

5/ Tại sao chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh hơn quần thể sinh vật nhân thực?

A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường

6/ Sự hóa đen của bướm sâu đo bạch dương ở vùng công nghiệp là kết quả của:

A. Chọn lọc thể đột biến có lợi đã phát sinh ngẫu nhiên từ trước trong quần thể bướm
B. Chọn lọc thể đột biến có lợi đã phát sinh do khói bụi nhà máy
C. Sự biến đổi phù hợp màu sắc của bướm với môi trường
D. Ảnh hưởng trực tiếp do than bụi của nhà máy

7/ Đa hình cân bằng di truyền là kết quả của chọn lọc:

A. Vận động  B. Phân hóa         C. Ổn định          D. Phân hóa rồi kiên định

8/ Sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật chịu sự chi phối của những nhân tố nào?

1: đột biến                 2: giao phối               3: CLTN                     4: cách li                    5: biến động di truyền

A. 1,2,3            B. 1,2,3,4         C. 1,3,4           D. 1,3,4,5

TN lý thuyết quá trình hình thành quần thể thích nghi
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT