Nguồn gốc và chiều hướng tiến hóa

0
Tải
1325

Trắc nghiệm lý thuyết Sinh 12 có ĐÁP ÁN chủ đề: Nguồn gốc và chiều hướng tiến hóa
1/ Đồng quy tính trạng là con đường tiến hóa mà:
A. Các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau nhưng có kiểu hình tương tự
B. Các loài có chung nguồn gốc nhưng có kiểu hình khác nhau
C. Các loài có xu hướng tiêu giảm một số cơ quan không cần thiết
D. Các loài khác nhau nhưng thích nghi với điều kiện sống như nhau nên có cùng khu phân bố
2/ Biểu hiện nào không thuộc tiến bộ sinh học?
A. Số lượng cá thể tăng dần                      B. Tỉ lệ sống sót ngày càng cao
C. Khu phân bố mở rộng và liên tục           D. Nội bộ ngày càng ít phân hóa
3/ Dấu hiệu của hướng tiến hóa kiên định sinh học là:
A. Tiêu giảm một số cơ quan không cần thiết
B. Thích nghi cao với các điều kiện sống khắc nghiệt
C. Duy trì thích nghi ở mức nhất định
D. Duy trì thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể ổn định
4/ Trong từng nhóm loài, hướng tiến hóa nào là cơ bản nhất?
A. Kiên định sinh học              B. Tiến bộ sinh học
C. Thoái bộ sinh học               D. Phân hóa sinh học

Nguồn gốc và chiều hướng tiến hóa
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT