Phương pháp giải bài tập ADN – ARN ôn thi môn Sinh Học

0
Tải
576

Phương pháp giải bài tập ADN – ARN ôn thi môn Sinh Học. Tài liệu bao gồm nhiều dạng bài tập kèm cách giải, ví dụ cụ thể

Dạng 1. Xác định trình tự nuclêôtit
Cho biết: Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen.

Yêu cầu:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).
+ Hoặc xác định trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã
– Cách giải:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại của ADN (gen):
Căn cứ nguyên tắc cấu tạo của ADN, các đơn phân của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung:
A liên kết với T; G liên kết với X .
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên ARN:
Căn cứ cơ chế quá trình phiên mã, phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen. Các đơn phân của mạch gốc liên kết với các nuclêôtit môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung
A mạch gốc liên kết với U môi trường
T mạch gốc liên kết với A môi trường
G mạch gốc liên kết với X môi trường
X mạch gốc liên kết với G môi trường

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . . .
              Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung.
Hướng dẫn giải bài tập
Theo NTBS các nuclêôtit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với X
Vậy:    Mạch có trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .
           Mạch bổ sung là: . . . T – A – G – A – A – T – X – G – A . . .

Phương pháp giải bài tập ADN – ARN ôn thi môn Sinh Học
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT