Toàn bộ công thức Sinh học 12 áp dụng giải bài tập

0
Tải
2938

Toàn bộ công thức Sinh học 12 được biên soạn nhằm tập hợp những công thức cơ bản và đầy đủ giúp giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình ôn tập luyện thi. Tài liệu giúp các bạn học sinh áp dụng giải các bài tập Sinh học

BÀI 1: GEN- MÃ DI TRUYỀN-VÀ QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI ADN
DẠNG 1: TÍNH SỐ NU CỦA ADN  ( HOẶC CỦA GEN )
DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI
DẠNG 3: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
DẠNG 4:  TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG
DẠNG 5: TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƢỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ
DẠNG 7: TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG
CHUỖI POLIPEPTIT

..vvv..vvv..vvv.

Toàn bộ công thức Sinh học 12 áp dụng giải bài tập
3.93 (78.67%) 15 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT