Trắc nghiệm môn SINH ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án

0
Tải
918

Trắc nghiệm môn SINH ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án thi THPT Quốc Gia môn Sinh hình thức thi trắc nghiệm

Câu 1: Cho các thành tựu sau:

(1)  Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin của người

(2)  Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao

(3)  Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia

(4)  Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carôten (tiền vitamin A) trong hạt

(5)   Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

(6)  Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa

(7)  Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua

Các thành tựu được tạo ra từ ứng dụng của công nghệ tế bào là

A. (1), (3), (6).                    B. (5), (7)        C. (1), (2), (4), (6), (7).                D. (3), (4), (5)

Câu 2: Cho các thành tựu sau:

(1)- Cừu Đôly

(2)- Giống bông kháng sâu bệnh

(3)- Chuột bạch có gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống

(4)- Giống dâu tằm tam bội

(5)- Giống cà chua có gen làm chin quả bị bất hoạt

(6)- Giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp β- carotene

Các thành tựu của công nghệ gen là

A. (2), (3), (5), (6)      B. (1), (3), (5), (6)    C. (1), (2), (3), (5), (6)              D. (1), (2), (4), (5),

Câu 22: Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên

A. sự nhân đôi và phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân.

B. quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ.

C. sự nhân đôi và phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong nguyên phân.

D. sự nhân đôi và phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.

 

Câu 23: Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giống.

B. Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp.

C. Phương pháp nuôi cấy mô có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn.

D. Phương pháp nuôi cấy mô có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

 

ĐÁP ÁN : 1-B ;2 -A ;3 – B ; 4- D ; 5- C ;6 -A; 7- C ; 8 – A;9 – C ;10 – C; 11 – C;12- D;13- C;14 – A; 15- C; 16- C; 17- B; 18 – D; 19 – C; 20 -D; 21- D; 22 – C; 23 – B

Trắc nghiệm môn SINH ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án
Trắc nghiệm môn SINH ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án
Trắc nghiệm môn SINH ứng dụng di truyền vào chọn giống có đáp án
4.33 (86.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT