30 câu hỏi ôn tập chương 1,2: Dao Động Cơ Học – Sóng Cơ Học

0
Tải
3548

30 câu hỏi lý thuyết và bài tập cơ bản ôn tập chương 1,2 môn Vật Lý lớp 12: Dao động Cơ Học – Sóng Cơ Học có đáp án. Một số câu có lời giải. Các bạn tải File ở link cuối bài viết

Câu 1: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật:

A. tăng khi độ lớn vận tốc tăng.
B. không thay đổi.
C. giảm khi độ lớn vận tốc tăng.
D. bằng 0 khi vận tốc bằng 0.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hoà của một vật?
A. Tốc độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. Chuyển động của vật đi từ vị trí cân bằng ra biên là chuyển động chậm dần đều.
C. Thế năng dao động điều hoà cực đại khi vật ở biên.
D. Gia tốc và li độ luôn ngược pha nhau.

Câu 4: Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa?
A. Lực gây dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
B. Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ có giá trị lớn nhất nên lực gây dao động điều hòa là lớn nhất.
C. Thế năng của vật dao động điều hòa là lớn nhất khi vật ở vị trí biên.
D. Khi qua vị trí cân bằng, cơ năng bằng động năng.

Câu 5: Dao động điều hoà của một vật có
A. gia tốc cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. vận tốc và gia tốc cùng dấu khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên.
C. động năng cực đại khi vật ở biên.
D. gia tốc và li độ luôn trái dấu.

Lý thuyết và bài tập chương dao động cơ, sóng cơ môn Lý lớp 12 có đáp án

Câu 6: Khi mức cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm tăng lên

A. 2 lần.  B. 200 lần.  C. 20 lần.  D. 100 lần.

Xem Online câu hỏi có đáp án

30 câu hỏi ôn tập chương 1,2: Dao Động Cơ Học – Sóng Cơ Học
4.5 (90%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT