Tóm tắt lý thuyết Dao Động Điều Hòa

0
Tải
651

Tóm tắt lý thuyết Dao Động Điều Hòa môn Vật Lý lớp 12 với các kiến thức trọng tâm cần học để làm các dạng bài tập.

I. Dao động cơ
1. Thế nào là dao động cơ
Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn :
Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.
II. Phương trình của dao động điều hòa
1. Định nghĩa : Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin ( hay sin) của thời gian

 

V. Đồ thị của dao động điều hòa
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t là một đường hình sin.
VI. Liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng có thể coi là hình chiếu của một điểm
tương ứng chuển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT