180 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân hay có đáp án (File WORD)

0
Tải
7678

180 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân hay có đáp án (File WORD ) phục vụ học sinh lớp 12 ôp tập kiểm tra và ôn thi THPT Quốc Gia. Đây đều là những câu hỏi trắc nghiệm môn Lý thường xuyên xuất hiện trong đề thi
Câu 10. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. các êlectrôn.    B. các nuclôn.     C. các prôtôn.    D. các nơtrôn.
Câu 11. Chọn kết luận đúng khi nói về hạt nhân Triti ( 3T1 )
A. Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 2 prôtôn.
B. Hạt nhân Triti có 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.
C. Hạt nhân Triti có 3 nơtrôn và 1 prôtôn.
D. Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 3 prôtôn.

Câu 12. Lực hạt nhân là
A. lực liên kết giữa các nơtrôn.              B. lực liên kết giữa các prôtôn.
C. lực tĩnh điện.                                     D. lực liên kết giữa các nuclôn.
Câu 16. Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử?
A. Prôtôn mang điện tích nguyên tố dương.
B. Số nơtron và prôtôn trong hạt nhân có thể khác nhau.
C. Nơtron trung hoà về điện.
D. Các hạt prôtôn và nơtron có khối lượng bằng nhau.
Câu 17. Hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đồng vị luôn có cùng:
A. khối lượng. B. số nơtron. C. số prôtôn. D. số nuclôn.
Câu 155. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?
A. Động năng của các proton.          B. Động năng của các mảnh.
C. Động năng của các nơtron.          D. Động năng của các electron.
Câu 156. Chọn câu sai. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là
A. phải có nguồn tạo ra nơtron.
B. sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
C. lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn để tạo nên phản ứng dây chuyền.
D. nhiệt độ phải được đưa lên cao.
Câu 157. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra khi phản ứng kết hợp hạt nhân diễn ra trong môi trường có:
A. áp suất lớn.       B. nhiệt độ rất cao.       C. nhiều nơtron.        D. nhiều tia phóng xạ.

180 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân hay có đáp án (File WORD)
180 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân hay có đáp án (File WORD)
180 câu trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân hay có đáp án (File WORD)
4.2 (84%) 10 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT