Lý thuyết chuyên đề Vật Lý Hạt Nhân lớp 12 có đáp án

0
Tải
759

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt Nhân Nguyên Tử lớp 12 trọng tâm thường gặp trong đề thi có đáp án dành cho học sinh tham khảo, học tập.
Câu 1: Hạt nhân càng bền vững khi có

A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
B. số prôtôn càng lớn.
C. số nuclôn càng lớn.
D. năng lượng liên kết càng lớn.

Câu hỏi lý thuyết Vật Lý Nguyên Tử lớp 12 có đáp án
Câu hỏi lý thuyết Vật Lý Nguyên Tử lớp 12 có đáp án

Câu 3: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. năng lượng toàn phần.  C. động lượng.  B. số nuclôn.   D. số nơtron.
Câu 6 : Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
A. prôtôn nhưng khác số nuclôn B. nuclôn nhưng khác số nơtron
C. nuclôn nhưng khác số prôtôn D. nơtron nhưng khác số prôtôn

Xem trực tuyến tài liệu

Lý thuyết chuyên đề Vật Lý Hạt Nhân lớp 12 có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT