Câu hỏi ôn tập Dao Động Điện Từ, Hạt Nhân có đáp án

0
Tải
308

Tài liệu tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm file WORD ôn tập chương Dao Động Điện Từ, Vật Lý Hạt Nhân có đáp án với 80 câu chia làm 2 đề thi.

Câu 1: Một khối chất phóng xạ Rađôn, sau thời gian một ngày đêm thì số hạt nhân ban đầu giảm đi 18,2%. Hằng số phóng xạ của Rađôn là:

A. 0,2 (s-1). B. 2,33.10-6 (s-1).          C. 2,33.10-6 (ngày-1).     D. 3 (giờ-1).

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,25 mm.                B. 40 mm.                    C. 4 mm.                     D. 2,5 mm.

Câu 3: Trong y học, tia X được sử dụng để chụp phim, để chẩn đoán bệnh là dựa vào tính chất

A. đâm xuyên và phát quang. B. phát quang và làm đen kính ảnh.

C. đâm xuyên và làm đen kính ảnh. D. làm đen kính ảnh và tác dụng sinh lí.

Câu 4: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 4 mH. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch này bằng

A. 10–5 rad/s.                B. 105 rad/s.                 C. 106 rad/s                  D. 10–6 rad/s.

Câu 5: Cho kim loại có công thoát của êlectron là 3,45 eV. Bước sóng dài nhất gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại đó là

A. 0,66 μm      .           B. 0,53 μm.                  C. 0,36 μm.                 D. 0,58 μm.

Bài tập chương dao động điện từ, vật lý hạt nhân có đáp án

Câu 6: Hạt nhân  đứng yên, phân rã  thành hạt nhân X:. Biết khối lượng các nguyên tử tương ứng là MPo = 209,982876 u, MHe = 4,002603 u, MX = 205,974468 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2, c = 3.108 m/s.  Vận tốc hạt bay ra xấp xỉ bằng

A. 16.106 m/s   .           B. 1,6.106 m/s  .           C. 12.106 m/s.    D. 1,2.106  m/s.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.      B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.   D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 8: Phôtôn không có thuộc tính nào sau đây?

A. Bay dọc theo tia sáng. B. Có thể đứng yên.    

C. Chuyển động trong chân không với tốc độ 3.108 m/s. D. Có năng lượng bằng hf.

Câu 9: Khi chúng ta dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh tivi thì điều khiển đã phát ra

A. tia hồng ngoại. B. sóng siêu âm. C. sóng cực ngắn.             D. sóng vô tuyến.

Câu 10: Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại?

A. kích thích phát quang. B. nhiệt. C. hủy diệt tế bào. D. gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 11: Dao động điện từ được hình thành trong mạch dao động LC là do hiện tượng

A.sóng dừng. B. nhiễu xạ sóng. C. cộng hưởng.                 D. tự cảm.

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A. 0,48 μm.                 B. 0,40 μm.                  C. 0,60 μm.                 D. 0,76 μm.

Câu 13: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là

A. 5.1014                    B. 6.1014.         C. 4.1014.         D. 3.1014.

Câu 14: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm, người ta đặt khe hẹp F của ống chuẩn trực máy quang phổ lăng kính thì trên kính ảnh của buồng tối máy quang phổ này quan sát được

A. ba vạch sáng riêng lẻ. B. bốn vạch sáng riêng lẻ. C. năm vạch sáng riêng lẻ.         D. một dải màu liên tục.

Câu 15: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó có sự biến đổi

A. hóa năng thành điện năng. B. năng lượng điện từ thành điện năng.

C. cơ năng thành điện năng.   D. nhiệt năng thành điện năng.

 

Câu hỏi ôn tập Dao Động Điện Từ, Hạt Nhân có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT