300 câu trắc nghiệm chương Sóng Ánh Sáng môn Lý 12 có đáp án

0
Tải
10248

300 câu trắc nghiệm chương Sóng Ánh Sáng môn Lý 12 có đáp án (File word) chia theo 7 chủ đề là 7 dạng toán về các câu hỏi thường gặp trong chương Sóng Ánh Sáng. Có những câu hỏi được trích từ đề thi đại học các năm trước

CHỦ ĐỀ 2: KHOẢNG VÂN, VỊ TRÍ VÂN SÁNG, VÂN TỐI.

CHỦ ĐỀ 3: SỐ VÂN TRÊN MÀN HOẶC TRÊN ĐOẠN THẲNG MN.

CHỦ ĐỀ 4: DỜI MÀN

CHỦ ĐỀ 5: VÂN TRÙNG 2 ĐƠN SẮC.

CHỦ ĐỀ 6: BÀI TOÁN TRÙNG VÂN TỐI 

CHỦ ĐỀ 7: BÀI TOÁN TRÙNG 3 VÀ 4 BỨC XẠ.

CHỦ ĐỀ 8: GIAO THOA BẰNG ÁNH SÁNG TRẮNG

Câu 1: Trong thí nghiệm I-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là
A. i/4         B. i/2        C. i          D. 2i
Câu 2: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là
A. 7i.                   B. 8i.              C. 9i.          D. 10i.
Câu 3: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là
A. 4i.                    B. 5i.                        C. 14i.       D. 13i.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung tâm là
A. x = 3i.                      B. x = 4i.                                         C. x = 5i.       D. x = 10i.
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm là
A. 6i.                         B. i.                           C. 7i.          D. 12i.
Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối bậc 9 ở cùng một bên vân trung tâm là
A. 14,5i.                    B. 4,5i.                              C. 3,5i.           D. 5,5i.
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là
A. 6,5i.                             B. 7,5i.                                C. 8,5i.                 D. 9,5i.
Câu 8: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một bên vân sáng chính giữa là
A. 6,5 khoảng vân                   B. 6 khoảng vân.                                   C. 10 khoảng vân.                    D. 4 khoảng vân.

300 câu trắc nghiệm chương Sóng Ánh Sáng môn Lý 12 có đáp án
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT