74 câu trắc nghiệm Sóng Cơ trong đề thi đại học có đáp án

0
Tải
2556

Tài liệu tổng hợp 74 câu trắc nghiệm lý thuyết, bài tập có đáp án chuyên đề sóng cơ xuất hiện trong đề thi đại học, thpt quốc gia từ năm 2007- 2017

Câu 2: (Quốc gia – 2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20Πt cm với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? 

A.  20   B. 40         C. 10     D.30

Câu 4: (Quốc gia – 2007) Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

 A. giảm 4,4 lần.  B. giảm 4 lần.  C. tăng 4,4 lần. D. tăng 4 lần. 

Tài liệu chuyên đề sóng cơ trong đề thi đại học
Tài liệu chuyên đề sóng cơ trong đề thi đại học

Câu 73: (Quốc gia – 2017) Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do, đang có sóng dừng. Kể cả hai đầu dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây dũi thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 2,6 m/s.          B. 1,2 m/s.       C. 2,9 m/s.     D. 2,4 m/s.

Trắc nghiệm sóng cơ trong đề thi thpt quốc gia 2017
Trắc nghiệm sóng cơ trong đề thi thpt quốc gia 2017
74 câu trắc nghiệm Sóng Cơ trong đề thi đại học có đáp án
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT