Bài tập câu bị động (Passive voice) có đáp án

0
Tải
20004

Bài tập câu bị động trong tiếng anh các dạng cơ bản, nâng cao, đặc biệt có đáp án được phân theo từng loại câu giúp học sinh luyện tập ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả

I. Chuyển các câu sau sang câu bị động

II. Chuyển các câu hỏi dạng đảo Có/Không sang câu bị động

III. Chuyển các câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi “H/WH”  sau sang câu bị động

IV. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động

V. Chuyển các câu với động từ tường thuật sau sang câu bị động

VII. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

74. Toshico had her car (repair)….. by a mechanic.
75. Ellen got Marvin (type)……her paper.
76. We got our house (paint)………last week.
77. Dr Byrd is having the students (write )…….a composition.

78. Mark got his transcripts (send) . ………to the university.
79. Maria is having her hair (cut)…….. tomorrow.
80. Will Mr. Brown have the porter (carry)……his luggage to his car?
Bài tập câu bị động (Passive voice) có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT