Cách làm bài Tìm Lỗi Sai và 400 câu trắc nghiệm có đáp án

0
Tải
2093

Làm cách nào để xác định, nhận biết nhanh lỗi sai trong dạng bài tiếng Anh chuyên đề ” Tìm lỗi sai “? Tài liệu cung cấp cho học sinh phương pháp làm hiệu quả nhất thông qua lý thuyết đầy đủ, dễ hiểu về hướng dẫn cách làm và 400 bài tập trắc nghiệm tìm lỗi sai có đáp án củng cố kiến thức.

EXERCISE 2
1. Sun weather can always be depended on in southern countries.
2. The man that wife and family are away seems very lonely.
3. Life insurance, before available only to young, healthy persons, can now be obtained for
old people and even for pets.
4. Each year more and more people try setting new and unusual records.
5. The media have produced live covering of Michael Jackson’s fans around the world mourning for him.
6. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

Cách làm bài Tìm Lỗi Sai và 400 câu trắc nghiệm có đáp án
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT