Sự kết hợp từ với động từ Make (Collocations with Make)

0
Tải
1635

Collocations là những cụm từ thường đi với nhau để tạo thành nghĩa diễn đạt ý một cách ngắn gọn nhưng tự nhiên và gần gũi với người bản ngữ hơn cũng như giúp bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi nếu biết cách vận dụng tốt.

Danh sách các từ kết hợp với động từ make

MAKE : (= produce, manufacture- làm ra, chế tạo ra)

Make an appointment: thu xếp một cuộc hẹn
Make an attempt: cố gắng, nỗ lực
Make an announcement: thông báo
Make the bed: dọn giường
Make a cake: làm bánh
Make changes: thay đổi
Make a choice: chọn lựa
Make a decision: quyết định
Make a comment: nhận xét
Make a complaint: phàn nàn, than phiền
Make a comparision: so sánh
Make a contribution: đóng góp vào
Make a decision: quyết định
Make a differrence: tạo sự khác biệt
Make a distinction: tạo sự khác biệt/sự tương phản Make an effort: nỗ lực
Make an excuse: viện cớ
Make a law: thông qua đạo luật
Make a mistake: mắc sai lầm
Make money: kiếm tiền
Make progress: tiến bộ
Make a plan: lập kế hoạch
Make a phone call: gọi điện thoại
Make preparations for: chuẩn bị cho
Make a profit: thu lợi nhuận
Make a promise: hứa hẹn
Make a speech: đọc bài diễn văn
Make noise: làm ồn
Make a start: khởi hành
Make a suggestion: đề nghị
Make a will: làm di chúc
Make up one’s mind: quyết định
Make use of: sử dụng

Collocations with Make
Sự kết hợp từ với động từ Make (Collocations with Make)
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT