Cụm động từ đi với GO hay gặp (PHRASAL VERBS WITH GO)

0
Tải
408
 • DO: (= accomplish, carry out – hoàn thành, thực hiện một công việc)
 1. Do an assignment: làm một nhiệm vụ được giao
 2. Do business (with): kinh doanh
 3. Do one’s best: cố gắng hết sức
 4. Do a crossword: chơi ô chữ
 5. Do damage: gây thiệt hại
 6. Do a course: theo một khóa học
 7. Do history/economics: học lịch sử/ kinh tế học…
 8. Do an experiment: làm thí nghiệm
 9. Do good: bổ ích Do harm: gây hại
 10. Do a job: làm một công việc
 11. Do one’s duty: làm nghĩa vụ
 12. Do one’s hair: làm tóc
 13. Do one’s homework: làm bài tập về nhà
 14. Do research: nghiên cứu
 15. Do someone a favour: làm giúp ai điều gì
 16. Do the shopping: mua sắm
 17. Do wonders/ miracles: mang lại kết quả kì diệu
 18. Do without: làm mà không có cái gì
 19. Do wrong: làm sai

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo và ghi nhớ thêm

 1. Cụm động từ với Take hay gặp (PHRASAL VERBS WITH TAKE)
 2. Cụm động từ ( PHRASAL VERBS ) đi với Make thường gặp
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT