Cụm động từ với Take hay gặp (PHRASAL VERBS WITH TAKE)

0
Tải
2176

Bài viết chia sẻ một số cụm PHRASAL VERBS WITH TAKE trong đề thi cần các bạn ghi nhớ được tách ra từ tài liệu tổng hợp 100 cụm động từ tiếng Anh hay gặp thi THPT Quốc Gia

Danh sách bao gồm cả dịch nghĩa

 1. take after = giống, y hệt
 2. take advantage of = tận dụng, lợi dụng
 3. take account of = xem xét, quan tâm
 4. take away = di chuyển
 5. take back = rút lại (lời nói)
 6. take down = dời đi
 7. take in = cho ở trọ
 8. take in hand = đảm trách
 9. take account into = xem xét, để ý tới
 10. take off = cởi, lột, cất cảnh (máy bay)
 11. take oneself off = bỏ trốn
 12. take on = đảm trách
 13. take out = loại khỏi, rút ra
 14. take up = ham thích, bảo trợ
 15. take up with = giao du với
 16. take place = thay thế, thay đối
 17. take over = nắm quyền

  Cụm động từ với Take trong tiếng Anh

Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải trong thời gian tới.

Cụm động từ với Take hay gặp (PHRASAL VERBS WITH TAKE)
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT