Nhận biết danh từ tiếng Anh qua hậu tố thường gặp

0
Tải
5681

Một số từ loại trong tiếng Anh, thông thường chúng ta có thể nhìn vào hậu tố ( đuôi kết thúc) để nhận biết chúng là danh từ, động từ hay tính từ. Cũng như việc chuyển đổi từ loại này sang từ loại khác một cách dễ dàng.

Đó cũng là cách cơ bản để học sinh có thể nhận biết. Sau đây là một số hậu tố của danh từ hay gặp cũng như ý nghĩa và ví dụ dễ hiểu.

Nhận biết từ loại danh từ tiếng Anh bằng hậu tố
Hậu tốÝ nghĩaVí dụ
-er

-or

–   chỉ người thực hiện một hành động

–   ta còn dùng hậu tố này cho rất nhiều động từ để hình thành danh từ

Writer, painter, worker, actor, operator
– er/- orDùng chỉ vật thực hiện một công việc nhất địnhPencil- sharpener, grater Bottle-opener, projector
-eeChỉ người nhận hoặc trải qua một hành động nào đóEmployee, payee
-tion

-sion

-ion

Dùng để hình thành danh từ từ động từComplication, admission, donation, alteration
-mentChỉ hành động hoặc kết quảBombardment, development
-ist

-ism

Chỉ người

Chỉ hoạt động hoặc hệ tư tưởng (hai hậu tố này dùng cho chính trị , niềm tin và hệ tư tưởng hoặc ý thức hệ của con người)

Buddhist, Marxist Buddhism, communism
-istCòn dùng để chỉ người chơi một loại nhạc cụ, chuyên gia một lĩnh vực…Guitarist, violinist, pianist Economist, biologist
-nessDùng để hình thành danh từ từ tính từGoodness, readiness, forgetfulness,

happiness, sadness, weakness

-hoodChỉ trạng thái hoặc phẩm chẩtChildhood, falsehood
-shipChỉ trạng thái, phẩm chất, tình trạng, khả năng hoặc nhómFriendship, citizenship, musicianship, membership
Nhận biết danh từ tiếng Anh qua hậu tố thường gặp
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT