Phân biệt cách dùng Lack sth và Lack of sth

0
Tải
1070

Phân biệt cách dùng Lack something và Lack of something

LACK OF STH vs LACK STH

* lack of sth dùng khi nó là 1 Danh Từ.

– He lost the job because of his lack of experienece.
(Nó mất việc vì sự thiếu kinh nghiệm của nó)
_

* lack sth dùng khi nó là 1 Động Từ.

– He lost the job because he lacked experience.
(Nó mất việc vì nó thiếu kinh nghiệm)

Phân biệt cách dùng Lack sth và Lack of sth
1 (20%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT