Phân biệt cách dùng LIKE vs ALIKE

0
Tải
620

LIKE và ALIKE

* like luôn có tân ngữ ở sau – mang nghĩa “giống, giống như”

– She looks like her mother.
(Nàng trông giống mẹ nàng)
_

* alike luôn đứng 1 mình – mang nghĩa “giống nhau”.

– She and her sister look alike.
(Nàng và mẹ nàng trông giống nhau)

 

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT