Rút gọn của mệnh đề quan hệ – Phần 1

0
Tải
176

Rút gọn mệnh đề quan hệ hay còn lại là lược bỏ đại từ quan hệ là dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong đề thi tiếng Anh

I. BỎ Đại Từ Quan Hệ khi chúng làm CHỦ NGỮ

Phần 1: Đối với WHICH và WHO

=> chỉ bỏ Đại từ quan hệ khi chúng CÙNG LOẠI THÌ (cùng HT hoặc cùng QK)

1. ĐỐI VỚI CÂU CHỦ ĐỘNG => chuyển động từ chính về dạng V-ing:

vd:
– Let’s talk to a villager WHO LIVES here.

=> Let’s talk to a villager LIVING here.
__

– The dog WHICH KILLED the chicken was hers.

=> The dog KILLING the chicken was hers.

2. ĐỐI VỚI CÂU BỊ ĐỘNG => chuyển Động từ về dạng V-p2

vd:

– She saw the man WHO WAS KILLED yesterday

=> She saw the man KILLED yesterday.

– The wine WHICH IS DRUNK by the rich is special

=> The wine DRUNK by the rich is special

Bài 1: VIẾT LẠI các câu sau bằng cách BỎ các Đại từ quan hệ

1. He summons a goblin which increases cards’ cost.
=>

2. The soldiers who were attcked by Ghost cannot retaliate.
=>

3. Mage can resurrect creatures which are are destroyed in battles.
=>

4. I chased the stranger who stole your wallet.
=>

5. The island which is protected well is being attacked
=>

6. Some birds which drowned in the lake are nightingales.
=>

ĐÁP ÁN lược bỏ đại từ quan hệ phần 1

1. He summons a goblin increasing cards’ cost
2. The soldiers attacked by Ghost cannot retaliate
3. Mage can resurrect creatures destroyed in battles
4. I chased the stranger stealing your wallet
5. The island protected well is being attacked
6. Some birds drowning in the lake are nightingales

Rút gọn của mệnh đề quan hệ – Phần 1
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT