Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh đáp án chi tiết

0
Tải
6242

Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh đáp án chi tiết phục vụ kỳ thi THPT Quốc Gia môn Anh dành cho học sinh thi đại học hoặc thi TOIEC do cô Hoàng Xuân tổng hợp và biên soạn thông qua . Đây là kiến thức về từ vựng khó trong đề thi với nhiều bạn bên cạnh cụm động từ phrasal verb. Tuy nhiên, có thể đoán nghĩa dựa trên các câu văn, đoạn hội thoại ngắn đề cho.

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
1. Remember to drop me a line while you are away on business.

A. give me a ring  B. write to me  C. call me   D. drop in me

2. He disapproved of the behavior his sons displayed during the church service this week.

A. comment   B. support   C. blame   D. like

5. He was mystified by my experience, though perhaps not particularly envious.

A. perplexed   B. shocked   C. upset   D. excited

Xem trực tuyến tài liệu 75 câu hỏi từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Câu hỏi từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh đáp án chi tiết
Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh
Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh đáp án chi tiết
Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh
Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh

Đáp án chi tiết

Đáp án câu hỏi từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh chi tiết

Tham khảo thêm tại chuyên mục : Tài Liệu Ôn Thi TIẾNG ANH

Trắc nghiệm từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Anh đáp án chi tiết
3.5 (70%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT