Tag: Tính đơn điệu của hàm số

Lý thuyết, bài tập xét tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến hay tăng – giảm) của hàm số bậc 3, bậc 4 ( trùng phương), hàm lượng giác, căn thức ( chứa căn) cơ bản và nâng cao có đáp án; lời giải chi tiết

Cùng chuyên mục

TOP 3 TÀI LIỆU

Bài viết mới đăng